Skip to main content

Synonyma

deva-asura-nṛṇām
polobohů, démonů a lidských bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.1-2
nṛṇām
lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.34, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.3
obyčejných lidí — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.24-25, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.141
lidí. — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.44, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.11
lidstva — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.2
lidské bytosti. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.43, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.19
lidstva celkově — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.5
lidských bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.Sloka 1a-2a, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.10, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.27-28, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.117
lidí — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.36, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.44, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.50, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.61-62, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.31, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.61, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.46
lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.61, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.18-19
člověka — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.1
pro lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.44, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.13
všech lidí — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.36
podle lidských počtů. — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.8
lidských bytostí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.23
pro lidstvo. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.85
osoby — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.14
lidské společnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.57
lidé — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.27
z lidí. — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.39
všech lidských bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
lidi — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.33-34
všech lidí. — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.52
v lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
lidem. — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.15
osob — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.8
všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.10
lidská těla. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.36
pro lidi — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.7
celé společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.41
pro lidstvo — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.14
osobám. — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.16
stráže — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.17
pro muže — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.17
pro osoby — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.53, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.45
lidé. — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.30
lidmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.18-19
(Śālvových) mužů. — Śrīmad-bhāgavatam 10.77.36
mezi lidmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.44
lidem — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.46