Skip to main content

Synonyma

nṛ-asthi-bhūṣaṇaḥ
ozdobený kostmi mrtvých lidí — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.14-15
tat-mālya-bhasma-nṛ-kapālī
který je ověnčený girlandou z lidských lebek a potřený popelem — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.16
nṛ-deva
královská osoba — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.5
nṛ-devyaḥ
královny (krále Yudhiṣṭhiry) — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.16
nṛ-devāḥ
ministři vlády — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.38
králové — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.1-2
nṛ-gatim
lidské životní podoby — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.24
nṛ-haraye
který se zjevil jako napůl lev a napůl člověk (Nṛhari) — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.44
nṛ-harim
Pána Nṛsiṁhadeva — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.27
nṛ-mṛga-indra-rūpam
podoba jak člověka, tak krále zvířat, lva. — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18
nṛ-janma
ty, který ses narodil jako lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21
nṛ-jātim
zrození v lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.25
nṛ-keśarī
s tělem člověka a lva — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.6
nṛ-kāya
toto lidské tělo — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.45
nṛ-loka
lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.48-49
nṛ-lokam
v lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.70
lidská společnost — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.63-64
lidskou společnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.37
nṛ-lokasya
v tomto hmotném světě živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.31
lidstva — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.23-26
nṛ-lokatām
zvyk lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.9
nṛ-loke
v tomto hmotném světě — Bg. 11.48, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.48, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.75
v lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.8
v tomto světě — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.1
lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.5
mezi lidmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.44
nṛ-lokān
planety podmíněných duší — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.12
nṛ-nāryaḥ
muži a ženy. — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.20
nṛ-patiḥ
král — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.26
nṛ
lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.30
člověk — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.41, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.37
lidé — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.12
a lidských druhů — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.4
jako lidská bytost (například Pán Kṛṣṇa a Pán Rāmacandra) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.38
lidstvu — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.15
lidem — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.25
lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.55-56, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.39
lidskými — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.15
mezi muži — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.18
v lidské podobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.36