Skip to main content

Synonyma

nūnam bata
jistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.33
nūnam
jistě v předchozím životě — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.28
postrádání — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.21
velice malý — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.23
protože — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.39
stále nedostatečné — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.8
samozřejmě — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.43, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.5
jistě — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.57, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.88
ale — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.45
ovšem — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.22
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.20
nicméně — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.52
bezpečně — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32
proto — Śrīmad-bhāgavatam 4.18.8
vskutku. — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.23
rozhodně — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.47
dozajista — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.30
jinak — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.42
jistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.28
zajisté — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.34
jistĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.7
nepochybnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.37
není-liž pravda — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.42
opravdu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.100