Skip to main content

Synonyma

nārāyaṇa-abhidhānasya
Nejvyšší Osobnosti Božství jménem Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.34
nārāyaṇa-anvitām
týkající se Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.4
nārāyaṇa-aṁśa- aṁśam
úplnou část úplné části Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.17-19
nārāyaṇa-balam
o síle Pána Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.16
catur-bhujaḥ-čtyřruká podoba Nārāyaṇa (Božstvo, které Bhīṣmadeva uctíval)
catur-bhujaḥ-čtyřruká podoba Nārāyaṇa (Božstvo, které Bhīṣmadeva uctíval). — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.24
śiśayṣoḥ-ležení Osobnosti Božství (Nārāyaṇa
śiśayṣoḥ-ležení Osobnosti Božství (Nārāyaṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.29
nārāyaṇa-guṇān
Nārāyaṇovy vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.3
nārāyaṇa-gṛhītayā
zcela ovládaný milostí Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.48
nārāyaṇa-kathā
rozhovor o Nejvyšším Pánu, Nārāyaṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.6
nārāyaṇa-mukhāt
z Nārāyaṇových úst — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.5
z úst Śrī Nārāyaṇa Ṛṣiho — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.48
nara-nārāyaṇa-ākhyam
jménem Nara-Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.5
nara-nārāyaṇa-āśramam
do āśramu Nara-Nārāyaṇy. — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.31
nara-nārāyaṇa-ākhyaḥ
známý jako Nara-Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9
nara-nārāyaṇa
dvojné inkarnace Nejvyššího Pána jako Nary a Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.4
nārāyaṇa
Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15
Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.47-48
Nejvyšší Pán — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.15
Nārāyaṇem — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.1
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.83
ó Nārāyaṇe (jméno jeho syna) — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.8
Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.195
Pánovo jméno, Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.24
útočiště všech živých bytostí, Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.33
ó Pane Nārāyaṇe — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.6
ó můj Pane Nārāyaṇe — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.32
ó Nejvyšší Pane Nārāyaṇe — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.16
ó Nārāyaṇe — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.38
ó zdroji všech živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.27-28
Nejvyššího Pána, Nārāyaṇa (Kṛṣṇy) — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.55-56
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.287
nārāyaṇa-paraḥ
pro poznání Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16
Pán Śiva, velký oddaný Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.32
velký oddaný Pána Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.10
oddaný Pánu Nārāyaṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.23
zcela odevzdaný Nejvyššímu Pánu, Nārāyaṇovi — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.33
nārāyaṇa-param
s cílem dosáhnout Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16
s cílem spatřit Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16
zcela soustředěný na Pána Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.4-6
nārāyaṇa-parā
cesta k osvobození končí vstupem do království Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.16