Skip to main content

Synonyma

anucara-mukhyāḥ
nejpřednější z mnoha Tvých služebníků — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.52
patita-aśru-mukhyāḥ
toho, kdo padl se slzami v očích — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.10
brahma-mukhyāḥ
v čele s Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 11.31.8
gandharva-mukhyāḥ
přední Gandharvové — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.31
vůdci Gandharvů — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.36
marīci-mukhyāḥ
vedeni Marīcim — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.29
které vede Marīci Ṛṣi — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.10
rukmi-mukhyāḥ
bratr Rukmiṇī, Kṛṣṇovy první královny ve Dvārace — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.34-35
mukhyāḥ
hlavy. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.14
v čele s — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.27
s nimi v čele — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.53-54
nejdůvĕrnĕjší — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.6
nejlepší — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.30
vůdci — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.36
hlavní — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.1
velmi pokročilí oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.177
siddha-mukhyāḥ
hlavní vůdci Siddhaloky — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.19
sunanda-mukhyāḥ
Pánovi společníci vedení Sunandou — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.32-33
pārṣada- mukhyāḥ
další důležití společníci — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.32-33
nanda-mukhyāḥ
v čele s Nandou Mahārājem — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.30
vāra-mukhyāḥ
přední kurtizány — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.42-43