Skip to main content

Synonyma

bahu-mukhāt
kteří pošetile mluví spoustu nesmyslů — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.10
catuḥ-mukhāt
ze čtyř úst — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.34
mukhāt
z jehož rtů — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.3
z úst — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.13, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.6
od tlamy — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.33
z Jeho úst — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.41
branou — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.21
z ústí. — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.1
svými ústy — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.38-40
tat-paura-mukhāt
z úst ostatních obyvatel — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.15
nārāyaṇa-mukhāt
z Nārāyaṇových úst — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.5
z úst Śrī Nārāyaṇa Ṛṣiho — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.48
mṛtyu-mukhāt
ze chřtánu smrti — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.30
mārkaṇḍeya-mukhāt
ze rtů mudrce Mārkaṇḍeyi — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.45
śuka-mukhāt
z úst Śukadevy Gosvāmīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.151
tat-mukhāt
z jejich úst — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.1