Skip to main content

Synonyma

mokṣa-abhisandhiḥ
záměr osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.93
apāṅga-mokṣa
milostivý pohled — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33
dharma-artha-kāma-mokṣa
čtyři principy: náboženství, hospodářský rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.41
mokṣa-dharma-vit
znalec cesty osvobození. — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.32
mokṣa-dharma
proces osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.16
mokṣa-dharmān-činnosti za účelem spasen
mokṣa-dharmān-činnosti za účelem spasení — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.27
mokṣa-dharmāṇaḥ
věrni principům osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.5
mokṣa-dvāram
dveře osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.20
mokṣa haya
je osvobození. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.177
mokṣa-kāma
toužící po osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.89
transcendentalisté rozvíjející duchovní poznání za účelem osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.95
mokṣa-kāmaḥ
ten, kdo touží po osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.10
ten, kdo touží po splynutí s Brahmanem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.36
toužící po osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.197
mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
těmi, kdo skutečně touží po osvobození. — Bg. 17.25
mokṣa
k osvobození — Bg. 5.27-28
pro osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.3
a osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.18
osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.90
týkající se osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.12
vysvobození z hmotného otroctví — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.215
mokṣa-vāñchā
touha po splynutí s Nejvyšším — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.92
touha po osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.101
mokṣa-ādi
osvobození a další principy zbožnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.85
osvobození a tak dále — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.195
mokṣa-ākāṅkṣī
toužící po osvobození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.107
ti, kdo chějí splynout s neosobním Brahmanem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.121