Skip to main content

Synonyma

sura-nara-mṛga-miśrita-jalacara-ākṛtibhiḥ
s různými podobami, jako jsou podoby polobohů, lidských bytostí, zvířat, kombinací a vodních živočichů (inkarnace Vāmany, Pána Rāmacandry, Kṛṣṇy, Varāhy, Hayagrīvy, Nṛsiṁhy, Matsyi a Kūrmy) — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40