Skip to main content

Synonyma

amara-mayaḥ
skládající se z polobohů (kteří jsou jen vnějšími částmi těla) — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.30
amṛta-mayaḥ
zdroj podstaty života — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.10
oplývající chladivými paprsky — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.3
plný transcendentální blaženosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.38-40
anna-mayaḥ
zdroj energie pro obilí — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.10
aparijñāna-mayaḥ
založené na nedostatku úplného poznání — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.34
sarva-bhūta-mayaḥ
všeprostupující Pán, Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.16
brahma-mayaḥ
Nejvyšší Parabrahman, Absolutní Pravda — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.2
v čistĕ duchovní podobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33
mayaḥ ca
a Maya — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.19-24
chandaḥ-mayaḥ
zosobněné védské hymny — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.11
podoba VedŚrīmad-bhāgavatam 3.22.2
zosobněné VedyŚrīmad-bhāgavatam 6.8.29
plné védských veršů — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.30
zahrnující všechny posvátné míry védských veršů — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.38-40
sarva-deva-mayaḥ
ztělesnění všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.18-20
jenž zahrnuje všechny polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.28
dharma-mayaḥ
zosobněná náboženská písma — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.19
jenž je zdrojem všech náboženských zásad — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.11
guṇa-mayaḥ
složené z kvalit přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.31
hiraṇ-mayaḥ
projevující transcendentální osvícení — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.44
jyotiḥ-mayaḥ
zářící — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.28
jñāna-mayaḥ
obsahující transcendentální poznání — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.31
loka-mayaḥ
plný planetárních systémů — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.40-41
makha-mayaḥ
zosobněné oběti — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.11
manaḥ-mayaḥ
dlící na mentální úrovni — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.29
vládnoucí božstvo mysli — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.10
mayaḥ
plný — Bg. 17.3, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.39
vyrobeno z — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.24
vytvořené z — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.44
Maya — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.28
velký démon Maya Dānava — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.52
Maya Dānava — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.7
tvořící — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.48-49, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.38
zahrnující — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.35
démon jménem Maya — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.27
obsahující — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.54
složená — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.25
démon Maya — Śrīmad-bhāgavatam 11.12.3-6
zástupce — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.46