Skip to main content

Synonyma

matiḥ-myšlení, cítění a chtěn
matiḥ-myšlení, cítění a chtění — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.32
abahiḥ-matiḥ
niterné vĕdomí (vĕčné duše) — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.26
anāvṛta-matiḥ
jehož inteligence není zmatená — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.14
askhalitā matiḥ
nepřetržitá pozornost — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.27
matiḥ astu
buď přitahován — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.48
ati-śuddha-matiḥ
jehož zcela čisté vědomí (plná realizace toho, že tělo a mysl jsou oddělené od duše) — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7
atirajaḥ-vala-matiḥ
jehož mysl je přemožena chtíčem — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.9
avasita-matiḥ
jehož mysl je odhodlaná — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.36
bhraṣṭa-matiḥ
nesmysl — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.45
bāliśa- matiḥ
bez dostatečného poznání — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.18
duḥsthitā matiḥ
těkavá mysl — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.14
dṛḍha-matiḥ
pevně upřená inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.6
ekānta-matiḥ
soustředěný v monismu neboli jednotě mysli — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.4
guṇa-ākṣipta-matiḥ
jehož mysl byla rozrušena vlastnostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.117
jaḍa-matiḥ
nanejvýš omezená inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.8
jaḍī-kṛta-matiḥ
jejichž inteligence byla otupena — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.25
ku-matiḥ
pošetilá — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.30
jehož mysl je plná nevhodných myšlenek — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.17
pošetilý — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.35
pošetilec — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.8
kṛta-matiḥ
toužící — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.22
rozhodující se — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.20
mahā-matiḥ
vysoce inteligentní a rozvážný — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.8
Prahlāda Mahārāja, který byl velmi inteligentní — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.15
nejinteligentnější osoba — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.30
velkodušný — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.1
velkodušný (Vasudeva) — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.28
štĕdrý — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.34
velkodušný. — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.1
velmi inteligentní — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.10-11
velmi inteligentní. — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.18
mudrc mocné inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.51
matiḥ mama
mé mínění. — Bg. 18.78
mat-matiḥ
realizace vztahu se Mnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.29-30
matiḥ
názor — Bg. 6.36
odhodlání — Bg. 12.18-19
mínění. — Bg. 18.70
osvícenost — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.34
inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.70
mysl — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.58