Skip to main content

Synonyma

ekānta-matayaḥ
osob upnutých na Nejvyššího, který je jediný — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.47-48
manda-matayaḥ
tupí — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.32-33
sumanda-matayaḥ
svedené — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.10
matayaḥ
teze — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.39
uctívání polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.27
jejichž mysl — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.8
jejichž mysli — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.4-5
ambice — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.28
životní filosofie — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.8
filosofie — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.8
vimuṣṭa-matayaḥ
ti, kdo ztratili pravou inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.9
rikta-matayaḥ
ti, kdo nevykonávají oddanou službu — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.39
vidveṣa-naṣṭa-matayaḥ
jež v závisti přišly o inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.43
su-matayaḥ
inteligentní osoby — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.38