Skip to main content

Synonyma

mat-arthe
v Mém zájmu — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24
mat-artheṣu
v zájmu služby Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.20-24
pro službu Mně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.29-30
mat-śāsana- atigaḥ
vymykající se mému vlivu — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.15
mat-aṁśaiḥ
s Mými potomky — Śrīmad-bhāgavatam 3.3.14
mat-aṅga
Mého těla — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.22
mat-aṅgam
moje tělo — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.5-7
mat-yoga-balam
Má nepochopitelná mystická schopnost, pomocí níž projevuji nesčetné podoby — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.22
mat-bhakta jana
Mých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
mat-bhakta
Mých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.29-30
mat-bhaktaiḥ
s Mými oddanými — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.64
Mými oddanými — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.10
mat-bhaktaḥ
prokazující Mi oddanou službu — Bg. 11.55
Můj oddaný — Bg. 12.13-14, Bg. 12.16, Bg. 13.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.61-62, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.57-58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.106-107, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.25
Mým oddaným — Bg. 18.65
bhakti-mat
podle usměrňujících zásad oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.59-60
mat-bhakti-yuktasya
který Mi s láskou slouží — Śrīmad-bhāgavatam 11.20.31
mat-bhakti-yuktaḥ
ten, kdo je pohroužený v oddané službĕ Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.24
mat-bhakti-yogena
láskyplnou službou Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.32-33
oddanou službou Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.27
mat-bhakti
oddanou službou Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.2
s oddanou službou Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.47
Mé oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.146
mat-bhaktim
oddanou službu Mně — Bg. 18.54
oddané služby Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.44
oddané služby Mně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.155
mat-bhaktiḥ
oddaná služba Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45
mat-viṣayā bhaktiḥ
oddaná služba ve vztahu ke Mně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.61
mat-bhaktyā
oddané služby Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.22
oddaností Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.28
mat-bhaktānām
Mých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.28
mat-bhaktāḥ
Moji oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.19
Moji čistí oddaní — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.21
mat-bhavam
zjevení Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.44
mat-bhayam
bát se mě — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14
mat-bhayāt
ze strachu přede Mnou — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.42
ze strachu přede Mnou. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.42
mat-bhaṭānām
všech mých společníků — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.4
mat-bhāva
myšlení na Mě — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.10-13
díky oddané službě Mně — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.20