Skip to main content

Synonyma

mat-anugrahāya
abys mi projevil přízeň — Bg. 11.1
mat-artham
v zájmu Mne — Bg. 12.10
mat-arthe
v mém zájmu — Bg. 1.9
mat-bhaktaḥ
prokazující Mi oddanou službu — Bg. 11.55
Můj oddaný — Bg. 12.13-14, Bg. 12.16, Bg. 13.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.28-29, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.61-62, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.57-58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.106-107, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.25
Mým oddaným — Bg. 18.65
mat-bhaktim
oddanou službu Mně — Bg. 18.54
mat-bhāvam
transcendentální lásky ke Mně — Bg. 4.10
Mého stavu bytí — Bg. 8.5
do Mého stavu bytí — Bg. 14.19
mat-bhāvāya
Mého stavu bytí — Bg. 13.19
mat-bhāvāḥ
pocházející ode Mě — Bg. 10.6
mat-cittaḥ
vědom si Mě — Bg. 18.57
mat-cittāḥ
s myslí výhradně u Mě — Bg. 10.9
mat-gata-prāṇāḥ
s životy zasvěcenými Mně — Bg. 10.9
mat-gatena
který se ke Mně upíná, neustále na Mě myslí — Bg. 6.47
mat-karma-kṛt
kdo pracuje pro Mne — Bg. 11.55
mat-karma
práci pro Mě — Bg. 12.10
mat-manāḥ
vždy myslící na Mne — Bg. 9.34
myslící na Mne — Bg. 18.65
mat-paraḥ
ve vztahu se Mnou — Bg. 2.61
pod Mou ochranou — Bg. 18.57
mat-parāyaṇaḥ
oddaný Mně. — Bg. 9.34
mat-vyapāśrayaḥ
pod Mou ochranou — Bg. 18.56
mat-prasādāt
díky Mé milosti — Bg. 18.56, Bg. 18.58
mat-yājī
Můj uctívatel — Bg. 18.65
mat-saṁsthām
duchovního nebe (království Boha) — Bg. 6.15
mat-sthāni
ve Mně — Bg. 9.4
spočívá ve Mně — Bg. 9.5
umístěny ve Mně — Bg. 9.6
mat-āśrayaḥ
s vědomím Mne (vědomím Kṛṣṇy) — Bg. 7.1
śrī-mat
krásné — Bg. 10.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.33
mat-param
závislá na Mně — Bg. 13.13
śruti-mat
mající uši — Bg. 13.14
mat-paramāḥ
pokládající Mě, Nejvyššího Pána, za všechno — Bg. 12.20
mat-paramaḥ
považující Mě za Nejvyššího — Bg. 11.55
mat-parāḥ
oddaní Mně — Bg. 12.6-7
mat-mayāḥ
zcela ve Mně — Bg. 4.10
mat
na Mě (Kṛṣṇu) — Bg. 6.13-14
Mě — Bg. 6.13-14, Bg. 18.58, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.34-35, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.205