Skip to main content

Synonyma

bhīṣmera maraṇa
smrt Bhīṣmadevy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.96
jvara-maraṇa-daśāyām
v případě vysoké horečky v době smrti — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.12
ha-ila maraṇa
nastala smrt — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.124
karāha maraṇa
prosím zařiď smrt. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.146
kṣetrera maraṇa
smrt na svatém místě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.158
maraṇa
a smrti — Bg. 7.29
smrt — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.27, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.57
smrti — Śrīmad-bhāgavatam 10.42.28-31
ze smrti — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.43
smrt. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.85
maraṇa-pramāda
smrtelné nebezpečí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.134
āpana maraṇa
po vlastní smrti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.62
maraṇa-vicāra
rozhodnutí spáchat sebevraždu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.72