Skip to main content

Synonyma

manasā api
byť jen v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.42
ani plány vytvořené myslí — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.60
manasā aṁśena
podílející se mentální činností — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.24
eka-manasā
společnĕ s jednou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.22
ekāgra-manasā
s myslí zcela upřenou na lotosové nohy Pána — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.7
manasā gatāḥ
pochopily — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.4
manasā
myslí — Bg. 3.6, Bg. 3.7, Bg. 5.11, Bg. 5.13, Bg. 6.24, Bg. 8.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.17, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.59-60, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.60, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.62, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.48, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.1, Nektar pokynů 5
soustředění mysli — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.14
mysl — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.21
v mysli — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.46, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.44, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.51, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.63, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.31, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.1
pomocí mysli — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.18, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.16
doprovázený myslí — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.22
s myslí — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.68, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.101
takovým uvažováním — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.3
ze své mysli — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.49
touto mentalitou — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.9
pouhým rozjímáním — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.14
svou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.45
tímto chápáním — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.32
mysli — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.19-20
díky vyvinuté mysli — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.11
svými myslemi — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.33
ve svých myslích — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.34
v jejich mysli — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.34
svým srdcem — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.26
prostřednictvím prvotní mysli — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.38-40
spolu s myslí — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.44
svou myslí, svým pouhým přáním — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.31-32
uparakta-manasā
jelikož je mysl ovlivňována — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.5
samāhita-manasā
s pozornou myslí — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.19