Skip to main content

Synonyma

makhaiḥ
vykonáváním obětí — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.21
oběťmi — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.16
prováděním obětí. — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.1
oběťmi. — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.20
povinnými obřady — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.24
védskými ohňovými obřady. — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.35
s ohňovými obřady — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.43
védskými ohňovými obĕťmi. — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.63
provádĕním obĕtí — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.52
prováděním obětí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.345