Skip to main content

Synonyma

śraddhā, maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, mūrtiḥ
jména třinácti Dakṣových dcer — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52
maitrī-dṛśam
svou bezpříčinnou milost vůči mně jako přítel — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.24
maitrī
přátelský vztah — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.16
Maitrī — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52
přátelství — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.62, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.112
spříznĕnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.81.36
soucitem — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.48
maitrī-ādibhiḥ
přátelstvím atd. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.47