Skip to main content

Synonyma

mahimnā
veškerou slávou — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.13

Filter by hierarchy