Skip to main content

Synonyma

mahatām api
i nesmírně velikých — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.31
bhūtānām mahatām
pěti hrubohmotných prvků — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.23-24
mahatām
velký — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.25
silných — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.47
velkých duší — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.14
z velkých duší — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.48
k velkým duším — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.17
vyšších osobností — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.15
velkých osobností — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.49
velkých světců — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
velkých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.3
velkých — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.50, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.57
nadřízeným — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.23
velkých osobností (mahātmů) — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.44
které jsou velkými osobnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.5
vůči velkým osobnostem — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.15
velkých osobností, které jsou zcela spokojené na úrovni duchovního vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.14
a mahat-tattvy, s projevenými prvky, které se z ní vyvíjejí — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.15
mezi velkými vĕcmi — Śrīmad-bhāgavatam 11.16.11
pro velké duše — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.3
pro velké osobnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.269