Skip to main content

Synonyma

mahaḥ-janābhyām
než Maharloka a Janaloka — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.34
mahaḥ-lokāt
z Maharloky — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.30
mahaḥ
planetární systém nad zářivými planetami — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.28
Mahar — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.14
pitā-mahaḥ
děd — Śrīmad-bhāgavatam 4.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25
Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.27

Filter by hierarchy