Skip to main content

Synonyma

baḍa mahāśaya
vznešená osoba — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.83
dui mahāśaya
velmi vznešené osobnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.72
dvě vznešené osobnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.62
upādhyāya mahāśaya
vznešená osobnost s titulem Upādhyāya — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.22
paṇḍita mahāśaya
nesmírně vzdělaný učenec — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.33
nanda mahāśaya
Nanda Mahārāja — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.55-56
mahāśaya
velká osobnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.5
Nejvyšší Osobnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.76
vznešená osobnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.3
vznešená osobnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.41
vážený muž — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.40
této velké osobnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.188
tato velká osobnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.213
tato velká osobnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.168
vážená osobnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.92
můj drahý pane — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.9
vysoce urozený muž — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.73
ctihodní, urození lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.114
velkých osobností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.40
velká duše — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.58
velká osobnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.5
śuna mahāśaya
prosím poslouchej, Můj milý pane — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.181
můj drahý pane, prosím poslouchej — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.190
vipra-mahāśaya
můj drahý brāhmaṇoŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.21

Filter by hierarchy