Skip to main content

Synonyma

mahā-abdhim
velký oceán — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.1
mahā-abhiṣeka
posvěcené — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.10
mahā-abhiṣeka-vidhinā
podle usměrňujících zásad týkajících se koupání Božstva — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.31-32
mahā-abhiṣekeṇa
když ho vykoupali při honosném obřadu zvaném abhiṣekŚrīmad-bhāgavatam 8.15.4
velkolepým védským obřadem — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.24-26
mahā-abjam
(podobně vyrostl) velký lotos obsahující všechny světy. — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.33
mahā-acalaḥ
velká hora. — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.45
acintya-mahā-śaktau
proti vlastníkovi nepochopitelné duchovní síly — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.76
mahā-adbhutam
nejúžasnější — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.37
nanejvýš úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.14-15
mahā-adbhutāni
nanejvýš úžasné — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.18
adhirūḍha mahā-bhāva
vysoce vznešená extatická láska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.165
mahā-indra-adrau
na hoře Mahendra — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.11-15
mahā-adri-pīvaram
široká jako velká hora — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.16
mahā-adri
velké hory — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.14
mahā-adriṇā
velkou horou Mandara — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.13
mahā-agneḥ
před velkým požárem — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.24
mahā-dāva-agni
planoucího lesního požáru — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.12
mahā-aheḥ
velký had zvaný krajta — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.15
ze sevření velkého hada — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.31-33
mahā-ahi
velkých hadů — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.12
mahā-ahinā
velkým hadem (Vāsukim). — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.36
mahā-ahiḥ
krajta — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.37
velká krajta — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.3
aho mahā-ātman
ó velký oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.125
mahā-aiśvarya-yukta
oplývající velkým bohatstvím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.218
mahā-amarṣāḥ
od přírody velmi zlí — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.31
mahā-ambhasi
do velké vody — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.15
mahā-ambhodhau
ve vodách potopy — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.54
mahā-amṛta
ve velkém oceánu nektaru duchovní blaženosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.43
transcendentální nektar — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.197
mahā-amṛtera sindhu
velký oceán nektaru — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.88
mahā-anasam
dům, kde se vaří. — Śrīmad-bhāgavatam 4.5.14
kare mahā-andha
člověka úplně zaslepí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.199
mahā-andhakāraḥ
velká temnota — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.37
mahā-prasāda-anna
zbytky jídla obětovaného Pánu Jagannāthovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.39
zbytky jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.174
mahā-anubhāva
Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.21
svrchovaně bohatý — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.33
ó mocný Pane. — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.10