Skip to main content

Synonyma

madhyāhna kari'
v poledne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.78
po dokončení svých madhyāhna činností (koupel a polohlasné pronášení manter) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.15
po vykonání svých poledních povinností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.54
madhyāhna karilā
poobědval — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.23
madhyāhna karite
naobědvat se v poledne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.84
poobědvat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.58
vykonat své polední činnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.127
aby vykonal své polední povinnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.209, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.43
vykonat své polední povinnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.44
madhyāhna kariyā
když vykonali koupel atd. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.85
poté, co ukončil své polední povinnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.222
když dokončil polední koupel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.72
po dokončení poledních obřadů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.124
po dokončení svých poledních povinností — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.102
madhyāhna karāñā
poté, co pro Něho zařídil koupel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.84
madhyāhna-kāle
v poledne — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.283
madhyāhna
poledne — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.7
v poledne — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.13-17
oběd v poledne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.352
polední jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.66
polední oběd — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.219
polední koupel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.84
madhyāhna-paryanta
do poledne. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.80
madhyāhna-snāna
odpolední koupel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.82
madhyāhna paryanta
až do poledne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.216