Skip to main content

Synonyma

aṣṭa mṛdaṅga
osm mṛdaṅgŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.216
mṛdaṅga
příjemně znějící buben — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.15
bubny — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.7
bubnů — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.21
bubnů mṛdaṅgŚrīmad-bhāgavatam 10.70.20
bubny mṛdaṅgamiŚrīmad-bhāgavatam 10.71.14
s bubny mṛdaṅgamiŚrīmad-bhāgavatam 10.71.29
bubny mṛdaṅgyŚrīmad-bhāgavatam 10.75.9
s bubny — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.24
buben — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.178-179
za buben — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.181
buben mṛdaṅgaŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.207
mṛdaṅga-paṇava-ānaka
bubnů různých druhů — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.27
mṛdaṅga-śaṅkha-paṇavāḥ
hlinĕné bubny, lastury a postranní bubny — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.40-41
mṛdaṅga-paṇava-ānakān
bubny mṛdaṅga, paṇava a ānakaŚrīmad-bhāgavatam 10.90.8-9
mṛdaṅga-paṭahāḥ
mṛdaṅgy a bubny paṭahaŚrīmad-bhāgavatam 10.83.30
mṛdaṅga-paṭaha
mṛdaṅgy a bubny zvané paṭahaŚrīmad-bhāgavatam 10.84.46