Skip to main content

Synonyma

amṛta-mūrtinā
podobnou měsíci — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.9
avyakta-mūrtinā
neprojevenou podobou — Bg. 9.4
brāhmaṇa-mūrtinā
v těle brāhmaṇy.Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.182
kroḍa-mūrtinā
v podobě kance, Varāhy — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.1
ṛṣi-mūrtinā
v podobě mudrce — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.56
yajña-mūrtinā
podoba obětí — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.2
īśvara-mūrtinā
Pánovo zjevení — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15
jejíž podobou je schopnost měnit či ovládat činnosti těla. — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.18
mūrtinā
takovou podobou. — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.12
jehož podoby — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.9
zastoupení — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.37
tvāṣṭra-mūrtinā
v podobě syna Tvaṣṭy — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.18