Skip to main content

Synonyma

māyā-adhipateḥ
Pán iluzorní energie — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.17
māyā-adhīśa
Pán energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.162
māyā-arbhakasya
chlapců vytvořených Kṛṣṇovou māyouŚrīmad-bhāgavatam 10.13.15
māyā-atīta
nad hmotnou přírodou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.264
transcendentální vůči vnější energii — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.311
māyā-atīta haile
když je někdo transcendentálně umístěn nad touto vnější energií — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.118
māyā-atīte
za hranicemi hmotného stvoření — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.8
nad hmotným stvořením — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.13
māyā-aṁśa
a vnější energie — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.35
māyā-aṁśe
druhé části hmotné přírody — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.62
māyā-baddha hañā
stávající se podmíněný hmotnou energií. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.33
māyā-balam
vliv vnější energie — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.9
vliv matoucí energie — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.18
sva-yoga-māyā-balam
silou vnitřní energie — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.12
māyā-balasya
všemocného — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.41
jenž má mnohonásobné energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.13
yoga-māyā-balena
mystickou silou, kterou Indra sám vlastnil — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.31
māyā-balena
mocí energie klamu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.89
vlivem klamné energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.92
māyā-bandha haite
z otroctví podmíněného života — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.33
māyā-bandha
otroctví hmotné existence. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.144
māyā-bhartā
vládce klamné energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.9
vládce matoucí energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.50
māyā-ceṣṭitam
zákony hmotné přírody ustanovené nařízením Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.58
māyā-jāla chuṭe
vysvobodí se ze sítě māyiŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.25
deva-māyā
iluzorní energií Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.5
vnější energie Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.20
vnější energií Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.2
iluzorní projev vnější energie — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.40
deva-māyā-mohitāḥ
zmateni vnější, iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.10
deva-māyā-vimūḍhān
kteří jsou zmateni vnější energií Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.38-39
devī māyā
iluzorní energie — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.34
māyā-dhamana
ó přemožiteli Māyi — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.16
divya-māyā
s duchovní energií — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.42
māyā-dvāre
s hmotnou energií — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.49
skrze vnější energii — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.259
māyā-dāsī
vnější energie je služka — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.266
māyā-gandha
spojení s māyouŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.52
znečištění hmotným světem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.139
māyā-guṇa
kvality hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.24-25, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.24