Skip to main content

Synonyma

mātṛ-bhakta-gaṇera
z těch, kdo jsou oddaní svým matkám — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.14
mātṛ-bhakti
oddanost své matce — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.101
mātṛ-bhaktiḥ
stejně uctivý jako ke své matce — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.17
mātṛ-bhuktaiḥ
jídly, která jí matka — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.7
mātṛ-bhāvam
náladu či náklonnost matky — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.11
mātṛ-doṣam
chybu své matky — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.66-67
mātṛ-hā
ten, kdo zabil svou matku — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9
mātṛ-hīnān
připravené o matku — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.55
mātṛ-svasṛ-ātma-jau
synové matčiny sestry — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.46
mātṛ-kula
matčinu rodinu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.14
mātṛ
k matce — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.4
a matka — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.7
Māty — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.25
matky-démonky — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.10-11
jejich matky — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.50
mātṛ-svasṝḥ
sestry mé matky — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.10
mātṛ-svasṛbhiḥ
od svých tet — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.8
mātṛ-vatsalaḥ
velice nakloněný Své matce. — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.9
mātṛ-mṛṣṭān
umyté svými matkami — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.19
mātṛ-mṛṣṭam
vykoupaného matkou — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.19
mātṛ-svasreyaḥ
syn matčiny sestry (Śiśupāla) — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.33
mātṛ-svasuḥ
sestry své matky — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.56
mātṛ-sneha
láskou ke své matce — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.3
mātṛ-ājñā
nařízení od své matky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.77
mātṛ-svasā
tety z matčiny strany — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.65
pitṛ-mātṛ-sneha
rodičovská láska — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.33