Skip to main content

Synonyma

dui mārge
na dvou cestách – usměrněné a spontánní oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.292
ei rāga-mārge
v této spontánní lásce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.112
jñāna-mārge
cestou filosofické spekulace — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.13
postupem filosofické spekulace — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.83
na cestě filosofické spekulace — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.107
mārge
na ulicích — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.18
po ulici — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.19
po cestě — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.6-7
na cestĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.18
po cestĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.13
cesta k nĕmuž. — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.45
na cestĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.33
po té ulici — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.24
na cestách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.26
na cestě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.221
na cestu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.75
na obou cestách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.288
pravṛtti-mārge
na cestě připoutanosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.157
rāga-mārge
na cestě spontánní lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.265, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.223, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.24
cestou spontánní extatické lásky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.119
na cestě spontánní láskyplné služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.161, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.292
vidhi-mārge
na cestě usměrňujících zásad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.226
na cestě usměrněné oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.291
rāja-mārge
po cestě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.145
yoga-mārge
praktikováním mystické yogyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.83
rāgānuga-mārge
na cestě spontánní lásky ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.51
vidhi-rāga-mārge
v procesu oddané služby podle usměrňujících zásad nebo se spontánní láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.352