Skip to main content

Synonyma

mānuṣam lokam
lidského tĕla — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.74
mānuṣam
lidskou — Bg. 11.51
lidských bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.41
lidské — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.1
lidská bytost. — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.17
přesně takové, jaké má člověk — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.11
jako by hrající si lidské dítě — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.3
a lidstvem. — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.16
podobné lidskému — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.36
lidské tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.46
připomínající člověka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.34