Skip to main content

Synonyma

kārya-mānuṣaḥ
jenž jednal jako lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.60
mānuṣaḥ
lidská bytost. — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.20
lidské — Śrīmad-bhāgavatam 9.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.29
jevící se jako lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.5-6

Filter by hierarchy