Skip to main content

Synonyma

artha-māninaḥ
považující za hodnotné — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.31
dharma-māninaḥ
vidíte něco zbožného — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.23
jñāna-māninaḥ
domnívající se, že mají poznání — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.17
māninaḥ
takto uvažující. — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.30
myslí si. — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.26
vzdávání úcty — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.23
považujeme se. — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.25
kteří si myslíme, že jsme. — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.32
falešně pyšní — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.22
který si o sobĕ myslí — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.10
klamnĕ se pokládající — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.7
pyšní — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.32-33
ti, kdo jsou pyšní na — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.41
ctihodné — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.28
považujícího se za — Śrīmad-bhāgavatam 10.78.25-26
velmi pyšní — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.7
ti, kdo jsou nemístnĕ pyšní. — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.3
tanu-māninaḥ
ten, kdo podléhá tělesnému pojetí života — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.22
vimukta-māninaḥ
kteří se mylně považují za vysvobozené z pout hmoty — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.32
kteří se považují za osvobozené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.30
kdo se považují za osvobozené — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.32
paṇḍita-māninaḥ
který se považuje za tak učeného (že neposlouchá nařízení svého duchovního učitele). — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.4
považující se za velké učence — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.6
īśa-māninaḥ
považující sebe za naprosto nezávislého Nejvyššího Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.44
vṛddha-māninaḥ
pokládající se za moudré muže. — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.9