Skip to main content

Synonyma

aham-māna
egoismem — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.13
māna-apamānayoḥ
v úctě či pohaně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.111-112
bahu-māna
vzdávající veškerou úctu — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.52
bahu-māna- puraskṛtam
vzdávající mu velkou úctu — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.9
bhagna-māna-daṁṣṭraḥ
jehož zuby pýchy jsou vylomené — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.21
māna-bhaṅgam
poškození prestiže — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.26
bhṛta-māna-durdṛśaḥ
zaslepený pýchou — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.17
chāḍe māna
vzdá se pýchy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.54
māna-da
ó Kardamo (ten, kdo vzdává úctu druhým) — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.12
ó ctihodný — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.30
ó králi Parīkṣite, který prokazuješ úctu každému — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.56
ó ty, který ctíš každého hosta — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.21
ó ty, jenž vzdáváš úctu — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.64
ó velkodušný Pane. — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.3-4
uctivý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.78-80
prokazující úctu druhým — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.237
māna-daḥ
ten, kdo projevuje úctu všem — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.16
prokazující úctu — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.24-25
ten, který vzdává úctu druhým — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.10
vzdávající veškerou úctu druhým — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32
māna-dena
vzdávajícím úctu druhým — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.35
vzdávající úctu všem — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.31
tím, kdo prokazuje úctu všem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.21
dhana-māna
bohatství a falešného uznání — Bg. 16.17
māna-dāyāḥ
která zasloužíš úctu — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.6
māna-dāḥ
uctivé dívky. — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.28
eka māna
jednu mānu (asi 0,9kg) — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.103
evaṁ-vidha māna
o tomto druhu sobecké pýchy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.138
gopī-māna
pýcha gopīŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.140
kare māna
projevuje pýchu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.54
māna kari'
mrzutě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.26
rozmrzelá — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.112
satya kari' māna'
přijímající je jako pravdivé a správné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.226
mānya-māna-kṛt
uctivý k úctyhodným. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.73
māna
v poctě — Bg. 6.7
při poctě — Bg. 12.18-19
při úctě — Bg. 14.22-25
falešné slávy — Bg. 15.5
a falešné slávy — Bg. 16.10
pocta — Bg. 17.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.3