Skip to main content

Synonyma

anādi-mān
jemné tělo (které existuje od nepaměti). — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.70
aṁśu-mān
zářící — Bg. 10.21
bhakti-mān
oddaný — Bg. 12.17
zaměstnaný oddanou službou — Bg. 12.18-19
čistý oddaný (očištěný od kvalit hmotné přírody) — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.24-25
když je oddaným — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.55
plný oddanosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.36
kdo má oddanost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110
neochvějný v oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.111-112
buddhi-mān
je inteligentní — Bg. 4.18
inteligentní — Bg. 15.20
ten, kdo je inteligentní — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.31
inteligentní člověk — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.59
nesmírně moudrý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.71
dhṛti-mān
kdo není slabý a ztrápený ani za nešťastných okolností — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.29-32
pevný v odhodlání — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.33
dyu-mān
šlehající — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.26
kīrti-mān
známý dobrými činy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.75
kṣiti-vṛtti-mān
vezme na sebe úlohu Země. — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.7
manyu-mān
plný hnĕvu — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.7
mati-mān
kdo je inteligentní — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.43
inteligentní člověk — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.43
nivṛtti-mān
včetně odpoutanosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.34-36
svasti-mān
obdařený veškerou přízní — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.50
ūrmi-mān
mající vlny — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.14
śrī-mān
slavný — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.10
výnosný — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.35-36
vlastník veškerého majestátu — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.1
majestátní — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.13
vlastnící krásu nebo krásnou bohyni štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.31
převelice krásného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.17
mūrti-mān
vtĕlený — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.17
přijímající osobní podobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.32-33
zosobněná — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.144
śakti-mān
vlastník energií — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.117
samṛddhi-mān
nesmírně bohatý. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.75