Skip to main content

Synonyma

mādhava-bhede
podle jiného názoru na tělesné rysy Pána Mādhavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.238
bindu-mādhava-caraṇe
lotosové nohy Bindu Mādhavy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.86
bindu-mādhava-daraśane
navštívit Pána Bindu-Mādhavu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.38
bindu-mādhava hari
Božstvo známé jako Pán Bindu-Mādhava. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.60
mādhava-daraśane
díky zhlédnutí Božstva, Bindu-Mādhavy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.41
mādhava-saundarya dekhi'
po zhlédnutí krásy Pána Bindu-Mādhavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.62
govinda dāmodara mādhava iti
ó Govindo, ó Dāmodare, ó Mādhavo. — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.31
govinda dāmodara mādhava
ó Govindo, ó Dāmodare, ó Mādhavo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.53
mādhava-dāsa-gṛhe
v domě Mādhavy dāse — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.208
śrī-mādhava ghoṣa
Śrī Mādhava Ghoṣa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.18
mādhava ghoṣa
Mādhava Ghoṣa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.88
mādhava gosāñi
Mādhavendra Purī Gosvāmī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.78
mādhava-purīra kathā
příběh o Mādhavendrovi Purīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.32
lalita-mādhava
Lalita-mādhava.Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.38
jménem Lalita-mādhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.126
Lalita-mādhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.225
mādhava-purīra lāgi'
pro Mādhavendru Purīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.20
mādhava
ó Kṛṣṇo, manželi bohyně štěstí. — Bg. 1.36
ó Pane všech energií. — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.28
ó Pane, který jsi manželem bohyně štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.33
ó Kṛṣṇo — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.5
můj drahý Mādhavo — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.3-4
Mādhavendra Purī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.95, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.39
Mādhava — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.14-15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.48, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.199
Pán Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.114
Mādhavendro Purī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.158
tamní vládnoucí Božstvo, Veṇī Mādhavu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.149
Śrī Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.12
Mādhava. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.195
Bindu Mādhava — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.216
vidagdha-mādhava
Vidagdha-mādhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.225
jedna se jmenuje Vidagdha-mādhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.126
mādhava paṇḍita
Mādhava Paṇḍita. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.64
mādhava-purīra
Mādhavendry Purīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.129
śrī-mādhava purī
Śrī Mādhavendra Purī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.54-55
śrī mādhava-purī
Mādhavendrovi Purīmu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.10
mādhava purīra
Mādhavendry Purīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.246
śrī-mādhava
Pán Mādhava — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.228
mādhava-purīra śiṣya
žák Mādhavendry Purīho — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.285
śrī-mādhava-purīra saṅge
se Śrī Mādhavendrou Purīm — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.295