Skip to main content

Synonyma

anurakta-lokaḥ
milovaný občany. — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.15
avidya-lokaḥ
nevědomí lidé — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.29
bhūḥ lokaḥ
planeta zvaná Bhūr — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.12
jīva-lokaḥ
podmíněná duše v hmotném světě — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.41
podmíněná živá bytost — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.1
lokaḥ-každý na každé planet
lokaḥ-každý na každé planetě — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.14
lokaḥ
svět — Bg. 3.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.55
celý svět — Bg. 3.21
planeta — Bg. 4.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.5
světě — Bg. 4.40
osoby — Bg. 7.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52
lidé — Bg. 12.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.178
každý — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.33
podmíněné duše — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.16
všechny vesmíry — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.6
tento svět — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.43
planety — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.38
planetární systém — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.38
vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.34
v tomto světě — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.2
lidé světa. — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.6
obyčejní lidé — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.23
a vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.32
veškeré planety — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.6
všechny živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.22
obyčejní lidé. — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.15
veřejnost — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.5-6
celé stvoření. — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.12
obyčejní materialisté — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.6
přemístění na vyšší planety — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.32
tohoto hmotného světa (kde živá bytost touží po dočasných věcech všeho druhu). — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.21
svĕt. — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.1
svĕt — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.26
celý svĕt — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.6
obyvatelé — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.5
človĕk — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.20
duchovní svĕt — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.46
lidé všeobecně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.108
tri-lokaḥ
tři světy — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.13
nirjita-lokaḥ
ovládající každého — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.9-12