Skip to main content

Synonyma

brahma-liṅgam
která umožňuje poznat Nejvyšší Brahman — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.33
karma-liṅgam
projevující se v materialistickém jednání — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.24
nabhaḥ-liṅgam
zosobněný zvukem — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.25
liṅgam
charakteristiky — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.25
symbolické zastoupení — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.32
znak — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.36
symbol — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.23
příznak — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.19
jemné tělo nebo falešné ego — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.72
jemné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.74
příčina hmotného otroctví — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.10-13
příčina — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.7
podoba — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.33
jemnohmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.51
podobu — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.25
tělo — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.22
hrubohmotné a jemnohmotné tělo — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.27-28
Jeho totožnost — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.36
projevům — Śrīmad-bhāgavatam 10.80.4
podoby (hmotnou podobu vesmíru a také Tvoji původní duchovní podobu) — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.48
vnĕjší znaky — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.4
zastoupení — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.39
ātma-liṅgam
skutečná podoba vlastního já. — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.28
existující jako falešné označení duše — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.16
ubhaya-liṅgam
příznaky obou — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.20
mukta-liṅgam
transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.11
tat-liṅgam
zda bylo dítě mužského či ženského pohlaví — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.53
martya-liṅgam
vypadající jako lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14
projeveného jako smrtelník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.205
manuṣya-liṅgam
vypadající jako lidská bytost. — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.48
jako by byl obyčejnou lidskou bytostí. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.75