Skip to main content

Synonyma

ananta-liṅgaiḥ
podoby Neomezeného — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.18
devatā-liṅgaiḥ
prostřednictvím podob polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.33-34
vārtra-ghna-liṅgaiḥ
oslavující moc toho, kdo zabil Vṛtrāsuru — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.34
liṅgaiḥ
znaků — Bg. 14.21
příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.20
charakteristickými znaky — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.45
podle znaků — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14
díky tomu, že vlastní určitý druh těla — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.14
(popisovanými) vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.12-13
viditelných příznaků — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.44
a podle nepřímo zjištĕných příznaků — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.23
tat-liṅgaiḥ
na uctění Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.27
které vyjevují slunce — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.47-48