Skip to main content

Synonyma

avyakta-liṅgaḥ
aniž bys projevoval svou skutečnou totožnost — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.20
jehož znaky sannyāsu nejsou viditelné — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.10
vitarkya-liṅgaḥ
ten, k Němuž se vzhlíží s bázní a úctou — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.19
liṅgaḥ
příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.25
jehož projevené rysy — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.3
mukta-liṅgaḥ
osvobozen od jemnohmotného těla. — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.18
tri-liṅgaḥ
tří druhů — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.13
znečištění způsobeného třemi kvalitami hmotné přírody (sattva-guṇou, rajo-guṇou a tamo-guṇou) — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.25
ve třech rysech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.312
yajña-liṅgaḥ
podoba oběti — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.13