Skip to main content

Synonyma

prekṣā-lava-arthaḥ
aby získali sebemenší přízeň — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.7
asṛk-lava
kapkami krve — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.30
kāla-lava-viśeṣān
okamžiky — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.54
kṣaṇa-lava-nimeṣa
kṣaṇa, lava a nimeṣa (nejmenší časové úseky) — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.67
lava-ātmabhiḥ
s bezvýznamnými zisky — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.49
lava-ādi
sestávající ze sekund, okamžiků, minut a hodin — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.31
lava
stopami — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.4
osm pĕtačtyřicetin vteřiny — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.53
zlomky — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.18
kousíček — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.98
malý kousek — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.131
kousek — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.131
lava-mātra
byť jen na okamžik — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.54
phelā-lava
kousek zbytků — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.96
nidrā-lava
ani chvíle spánku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.7