Skip to main content

Synonyma

lalitā-śrī-viśākhā-anvitān
v doprovodu Lality a Śrī Viśākhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.1
doprovázeným Lalitou a Śrī Viśākhou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.1
lalitā
Její osobní společnice jménem Lalitā — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.213
a Její společnice Lalitā — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.215
Její společnice Lalitā — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.10
lalitā-ādi sakhī
gopī, společnice Śrīmatī Rādhārāṇī, v čele s Lalitou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.165

Filter by hierarchy