Skip to main content

Synonyma

lakṣmī-devī
bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.233
lakṣmī-devīra
bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.205
lakṣmī-devīre
Lakṣmīdevī, bohyni štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.121
lakṣmī-gaṇa
bohyně štěstí na Vaikuṇṭě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.79-80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.191
bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.74-75, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.78
všechny bohyně štěstí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.106
lakṣmī-gaṇe
všechny bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.142
sarva-lakṣmī-gaṇera
mezi všemi bohyněmi štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.90
všech bohyní štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.92
jagat-lakṣmī
hmotná energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.53
lakṣmī-kānta
manžel bohyně bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.23
lakṣmī-kānta-ādi
manžela bohyně štěstí (Śrī Nārāyaṇa) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.145
lakṣmī
bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.21
krásy a dalších rysů vznešenosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.14
bohynĕ štĕstí — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.42
bohyň štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.22
bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.223, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.242, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.183-184, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.122, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.213, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.226, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.28
Lakṣmī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.62
Lakṣmī také — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.63
Lakṣmīdevī — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.67
manželka Nimāie Paṇḍita — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.20
bohyní štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.145
bohyni štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.64
znamení zlatých čar na levé straně hrudi Śrī Kṛṣṇy, označující sídlo bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.74
lakṣmī-āyatanam
sídlo bohyně štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.8
lakṣmī-nātha
manžel bohyně štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.33
samotného manžela bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.119
lakṣmī-nārāyaṇa
bohyně štěstí a Nārāyaṇa. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.20
Božstvo Pána Nārāyaṇa s matkou Lakṣmī, bohyní štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.69
Božstva Pána Nārāyaṇa a bohyně štěstí Lakṣmī — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.109
Božstvo matky bohyně štěstí a Nārāyaṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.159
śrī-lakṣmī-śabde
ve slovech śrī-lakṣmīŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.73
lakṣmī-śabde
slovem lakṣmīŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.76
śrī-yukta lakṣmī
Lakṣmī, vlastnící bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.77
lakṣmī-rūpā
inkarnace Kṛṣṇovy energie blaženosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.15
sarva-lakṣmī-mayī
vládnoucí všem bohyním štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.68
sarva-lakṣmī-śabda
slova sarva-lakṣmīŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.90
sarva-lakṣmī
slova sarva-lakṣmīŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.91
lakṣmī-īśa
ve vlastníkovi bohyně štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.79-81
lakṣmī-ādira
bohyně štěstí a jiných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.53