Skip to main content

Synonyma

abhidheya-lakṣaṇa
hlavní poslání každého (oddanou službu) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.4
bhṛtya-lakṣaṇa-jijñāsuḥ
toužící projevit příznaky čistého oddaného — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.3
eka-i lakṣaṇa
příznaky jsou stejné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.99
guru-lakṣaṇa
znaky pravého duchovního mistra — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.330
lakṣaṇa-jñāḥ
odborníci v umění fyziognomie — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.28
karaṇa-lakṣaṇa
způsob výstavby. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.343
kare lakṣaṇa-vicāra
popisuje znaky avatārů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.354
sva-lakṣaṇa
Tvé znaky — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.39
lakṣaṇa
příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.47, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.183, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.169, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.23
různé příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.4-5
s pĕknými vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.41.41
příznivých tĕlesných znaků — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.24
znaků — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.29
složené z — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.45
vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.337, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.149
vyjadřující — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.59
charakteristiku. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.159
příznaků — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.14
znaky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.14
znaky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.71
příznaky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.272, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.102
příznak — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.307, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.6
vypadá jako — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.193
lakṣaṇa-rūpayā
představují různé vlastnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.14
triṁśat-lakṣaṇa-vān
s třiceti rysy — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
ārya-lakṣaṇa-śīla-vratāya
Jenž oplývá všemi dobrými vlastnostmi pokročilých osobností — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.3
pramāṇa-lakṣaṇa-saṁsthānataḥ
z hlediska rozměrů, konkrétních charakteristik a podoby — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.1
nivṛtti-lakṣaṇa-mārgaḥ
cesta vyznačující se odříkáním neboli cesta osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.38
lakṣaṇa-lakṣyāṇi
určené svými charakteristikami — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.22
tāhāra lakṣaṇa
charakteristiky této knihy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.39-40
su-lakṣaṇa
příznivé znaky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.90
īśvara-lakṣaṇa
charakteristiky Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.90
rys Nejvyšší Osobnosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.139
znak Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.54
nacházejí se Pánovy vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.364
unmādera lakṣaṇa
příznaky šílenství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.66
sarva-sat-lakṣaṇa
všemi příznivými znaky na těle — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.70
lakṣaṇa-rūpā
je mnoho příznaků — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.31
pṛthak lakṣaṇa
příznaky jsou různé. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.79
śiṣya-lakṣaṇa
znaky pravého žáka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.330