Skip to main content

Synonyma

antya-līlāra
závěrečných zábav známých jako antya-līlāŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.248
līlāra bāhulye
kvůli velkému množství těchto zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.74
bālya-līlāra
dětských zábav Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.326
caitanya-līlāra vyāsa
Vyāsadeva neboli kronikář zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.13
caitanya-līlāra
zábav Pána Caitanyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.34
zábav Pána Śrī Caitanyi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.48
zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.153
zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.233
ei līlāra
těchto zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.202
eka līlāra
pouhé jedné zábavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.289
śeṣa-līlāra sūtra-gaṇa
přehled antya-līly, závěrečných zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.243
kaiśora-līlāra
činností předcházejících Jeho mládí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.3
zábav předcházejících mládí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.327
kona līlāra
některé zábavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.395
madhya-līlāra krama
chronologický seznam zábav popsaných v Madhya-līle Caitanya-caritāmṛtyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.242
kṛṣṇa- līlāra
v zábavách Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.5
kṛṣṇa-līlāra sahāya
pomoc v zábavách Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.9
kṛṣṇa-līlāra
zábav Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.308
o zábavách Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.124
ādi-līlāra
ādi-līly (první části zábav Pána Caitanyi) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.274
prvního zpěvu, známého jako Ādi-līlāŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.313
Ādi-līly (prvního zpěvu) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.328
ādi-līlyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.8
madhya-līlāra
madhya-līlyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.21
madhya-līly, prostřední části Jeho zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.248
středních zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.286
této části, známé jako Madhya-līlāŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.240
śeṣa-līlāra
poslední část zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.14
závěrečných zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.89
śeṣa-līly, závěrečných zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.18
paugaṇḍa-līlāra
zábav Jeho raného věku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.31
zábav věku paugaṇḍa (chlapectví) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.326
yauvana-līlāra
zábav v mládí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.3
līlāra sahāya
ti, kdo pomáhají v zábavách — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.144-145
līlāra
ze zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.27-28
zábav — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.238, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.267, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.102
zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.90-91
rasa-līlāra
zábav milostné lásky mezi Kṛṣṇou a gopīmiŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.293
madhya-līlāra sāra
podstatu Madhya-līlyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.263
nara-līlāra
aby projevil zábavy jako lidská bytost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.101

Filter by hierarchy