Skip to main content

Synonyma

kulācala-āśramaḥ
zřídil si āśram v Kulācale (v pohoří Malaya). — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.8

Filter by hierarchy