Skip to main content

Synonyma

kuṇḍalā-bhoga-sanniveśasya
jehož tělo vypadá jako spirála — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5

Filter by hierarchy