Skip to main content

Synonyma

kroḍa-apadeśaḥ
přijímající tělo kance — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.28
kroḍa
kance — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.8
v otvoru — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.120
kroḍa-vidīrṇayā
kterou vyryl kanec svým klem — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.26
kroḍa-mūrtinā
v podobě kance, Varāhy — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.1