Skip to main content

Synonyma

kriyā-advaitam
jednota činností — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.62, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.64
kriyā-arhaṇān
vhodná pro yajñu při obřadu śrāddhaŚrīmad-bhāgavatam 9.6.7
artha-kriyā-ātmatām
podstata smysluplné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.16
kriyā-arthaiḥ
plodonosnými činnostmi a jejich výsledky — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.36
kriyā-arthaḥ
co se týče oběti — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.47
sat-kriyā-arthaḥ
pouze pro Tvé potěšení — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.13
kriyā-arthe
pro jednání — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.51
kriyā-arthā
pro plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.9
kriyā-avasāne
na konci svých předepsaných povinností — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.14
bhajana-kriyā
konání oddané služby Kṛṣṇovi (odevzdání se duchovnímu mistrovi a zasvěcení na základě povzbuzení od oddaných) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15
śraddhā, maitrī, dayā, śāntiḥ, tuṣṭiḥ, puṣṭiḥ, kriyā, unnatiḥ, buddhiḥ, medhā, titikṣā, hrīḥ, mūrtiḥ
jména třinácti Dakṣových dcer — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52
dravya-kriyā-devatānām
(obětí včetně) příslušenství, úkonů a polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.10
dravya-jñāna-kriyā-ātmakaḥ
sestávající z hmotných prvků, poznávacích a činných smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.25
dravya-jñāna-kriyā
založeného na vnímání hmotných objektů, na poznání a na činnostech — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.46
kriyā-dākṣyam
s naší zkušeností v konání obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.40
kriyā-guṇaiḥ
prostřednictvím činností nebo vlastností. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.3
kriyā-hīnāḥ
postrádající usmĕrňující zásady — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.39-40
icchā-jñāna-kriyā
myšlení, cítění, chtění, poznání a činnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.254
kriyā-jñānam
umění provádění obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.38
kriyā-kalāpaiḥ
praktickými činnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.25
kriyā-kalāpaḥ
jehož všechny činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6
kriyā-viśeṣa
okázalé obřady — Bg. 2.42-43
kriyā
zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.36
činné — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.16
požitek z plodonosných činností — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.21
činností — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.30, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.38
konání — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.31
činy — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.33
plodonosné činy — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.20
Kriyā — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52
jednáním — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.29
kriyā-āśrayāḥ
projevené takovými příznaky — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.19
kriyā-ātmakaḥ
převážně hmotné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.23
kriyā-śaktiḥ
podnět k tvoření — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.24
pět činných smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.31
obdařené aktivní energií — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.23-24
činné smysly — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.31
energie pro činnosti neboli činné smysly — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.58
kriyā-yogāḥ
všechny činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.34
sva-kriyā
své povinnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.38