Skip to main content

Synonyma

abda-koṭi
milióny let — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.9
koṭi-samudra agādha
stejně nezměřitelná jako milióny moří a oceánů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.117
ananta-koṭi brahmāṇḍa
miliónů a biliónů brahmāṇḍ neboli vesmírů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.284
koṭi aparādha
deset miliónů přestupků — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.96
rājanya-saṁjña-asura-koṭi-yūtha-paiḥ
s milióny démonů a jejich stoupenců vystupujících v rolích politiků a králů — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.21
koṭi avatāra
milióny a milióny inkarnací — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.13
koṭi aṁśa
milióny nedílných částí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.13
aṇḍa-koṭi-koṭibhiḥ
milióny takových vesmírů — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.37
koṭi-bhakta
miliónů oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.214
milióny oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.40
catuḥ-mukuṭa-koṭi-bhiḥ
špicemi svých čtyř korun — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.62
koṭi bhoga
milióny jídel — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.196
koṭi-brāhmaṇa-bhojana
nasyceno deset miliónů brāhmaṇůŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.222
koṭi-brahmāṇḍa
milióny vesmírů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.11
tvořenou nespočetnými vesmíry — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.79-81
koṭi-brahmāṇḍera kartā
stvořitel mnoha miliónů vesmírů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.21
koṭi-candra
milióny a milióny měsíců — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.188, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.76
jako světlo miliónů měsíců — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.34
koṭi-cintāmaṇi-lābha
získání miliónů kamenů cintāmaṇiŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.95
koṭi-deha
miliónů těl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.55
sapāda-koṭi-dvayam
22 500 000Śrīmad-bhāgavatam 5.21.10
koṭi-nāma-grahaṇa
zpívání deseti miliónů jmen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.124
koṭi-granthe
v miliónech knih — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.263
koṭi-guṇa
desetmiliónkrát větší — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.126
desetmiliónkrát více — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.187
desetmiliónkrát. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.186
miliónkrát víc. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.179
koṭi-guṇitam
miliónkrát větší — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.181
koṭi-samudra haite
víc než milióny moří — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.47
koṭi-indu
jako milióny a milióny měsíců — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.247
než deset miliónů měsíců — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.14
miliónů a miliónů měsíců — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.21
koṭi-janma
po deset miliónů životů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.51
koṭi janma
po deset miliónů životů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.52
janma-koṭi
miliónů zrození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.70
koṭi-janme
po miliónech a miliónech životů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.194
koṭi janme
za milión životů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.146
koṭi-janmera
mnoha miliónů životů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.205
koṭi-jñāni-madhye
z mnoha miliónů takových moudrých lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.148
koṭi-kalpe
v miliónech kalpŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.255