Skip to main content

Synonyma

aṇḍa-kośa
celý vesmír — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.36
bhuvana-kośa
všech světů — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.25
kamala-kośa
kalich lotosového květu — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.5
drží lotosové kvĕty — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.71
kośa-kāmaḥ
kdo chce mít hodně peněz — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
kośa
uvnitř — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.5
přeslen — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.22
pokladnice — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.44
nahromaděné bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.16
otvor — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.19
pokladnici — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.47
(jako) kalich — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.3
pokladnicemi — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.41
kośa-āḍhyaḥ
co se týče majetku — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.59
padma-kośa
lotosová poupata — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.33
poupě lotosového květu — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.45-46

Filter by hierarchy