Skip to main content

Synonyma

jīva-kośāḥ
jemné pokrytí duše (falešné ego) — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.47
kośāḥ
vesmíry — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.56
jejíž vnĕjší obal — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.26

Filter by hierarchy